Door een ZonDeel te kopen, lever je als deelnemer een mooie bijdrage aan meer duurzame energieopwekking in Apeldoorn. Dat is waar deA voor staat: meer duurzame energie van en voor Apeldoorn. Daarnaast levert een ZonDeel je ook financieel voordeel op. Hoe dat financiële voordeel er precies uitziet, lichten we in hier nader toe.

Een ZonDeel in het kort
Om het Zonnepark Ecofactorij te financieren geeft deA ZonDelen uit, waarbij elk ZonDeel voor één zonnepaneel staat. Het Zonnepark bestaat uit maximaal 2100 zonnepanelen. Er zijn daarom maximaal 2100 ZonDelen uit te geven. Particulieren en bedrijven die ZonDelen kopen zijn deelnemers van Zonnepark Ecofactorij.

Een ZonDeel kost €335,- en is te beschouwen als een lening van de deelnemer aan deA. De lening heeft een looptijd van 15 jaar en wordt elk jaar met een vast bedrag afgelost (Lineaire aflossing). Daarnaast ontvangt de deelnemer een zogenaamde variabele rentebonus[1].

Op basis van de verwachting ziet de uitkering van een ZonDeel gedurende de looptijd er als volgt uit:

Figuur 1 Verwachte jaarlijkse uitkering

Uit bovenstaande grafiek valt af te leiden dat door deA elk jaar een vast bedrag (van €22,33) aan aflossing uitgekeerd wordt. Zo wordt de lening aan de deelnemer in 15 jaar afgelost.

Daarnaast wordt er door deA 15 jaar lang, ieder jaar een rentebonus uitgekeerd. De rentebonus neemt in de tijd langzaam af omdat de zonnepanelen elk jaar iets minder presteren. Naar verwachting bedraagt de rentebonus in het eerste jaar € 9,71 en € 8,05 in het vijftiende jaar.

Jaarlijks aflossing en uitkering
In de onderstaande figuur is zowel de uitstaande schuld van deA aan de deelnemer als het reeds uitgekeerde bedrag van deA aan de deelnemer weergegeven.

Uit de figuur blijkt dat de schuld aan de deelnemer (de lening) in 15 jaar door deA volledig wordt afgelost en dat aan de deelnemer door deA na 15 jaar in totaal een bedrag van €471,- uitgekeerd is.

Figuur 2 Uitstaande schuld versus uitkering

Wat is nu het rendement van een ZonDeel?

  • De verwachting is dat in het eerst jaar een rentebonus wordt uitgekeerd van € 9,72 per ZonDeel . In het eerste jaar is nog niet afgelost en is de hoogte van de lening dus nog € 335,-. De rente op de lening in het eerste jaar komt daarmee op 2,9%. (9,72/335).
  • In het laatste jaar is de verwachting dat een rentebonus van € 8,05 uitgekeerd wordt. De lening is dan vrijwel afgelost en bedraagt € 22,33. De rente op de lening in het vijftiende jaar is nu 36% (8,05/22,33)
  • De rente op de lening varieert dus van 2,9% in het eerste jaar tot 36% in het laatste jaar.

Om het rendement van projecten te bepalen en onderling te kunnen vergelijken wordt vaak de IRR (Intern Rate of Return) over het project berekend. Het resultaat van de IRR-berekening voor het verwachte rendement van project Zonnepark Ecofactorij levert een IRR van 4,65% per jaar op.

Een verwachte IRR van 4,65% per jaar geeft aan dat het project Zonnepark Ecofactorij een prima rendement kent.

 

ZonDelen vergeleken met geld op een spaarrekening
In plaats van ZonDelen te kopen kun je je geld natuurlijk ook op je spaarrekening laten staan.

De rente op een spaarrekening bedraagt op dit moment 0,8%. In figuur 3 vergelijken we het resultaat over 15 jaar van een ZonDeel met het resultaat als we €335 op een spaarrekening van 0,8% laten staan. Uit de figuur blijkt dat een ZonDeel over 15 jaar € 93 meer oplevert.

Figuur 3 ZonDelen versus Spaarrekening

 

[1] De rentebonus wordt bepaald door de EBIT (Earnings Before Interest and Tax) van Zonnepark Ecofactorij ofwel het bedrijfsresultaat inclusief afschrijvingen en voor rente en belastingen. De rentebonus (in euro’s) wordt berekend door 80% van de EBIT (van Zonnepark Ecofactorij) te delen door het totaal aantal ZonDelen. (De berekenwijze is vastgelegd in het ZonDelen-reglement)