Voor wie?

Zonne-energie is schone, duurzame energie. Wie zijn energiegebruik wil verduurzamen, kan dat doen op eigen dak, of door zonnepanelen op Zonnepark Ecofactorij. Ook voor wie wil investeren in eerlijke energie in de regio, is zonnepark Ecofactorij een aantrekkelijke mogelijkheid. Zonnepark Ecofactorij maakt zonnepanelen mogelijk op een ander dak.

Lig jij al op ons dak?>

Niet op eigen dak?
Zonnepark Ecofactorij is een goede optie voor wie kiest voor panelen op een ander dak. Zonnepanelen zijn namelijk niet voor ieder dak geschikt. Bijvoorbeeld wanneer:

– Een dak ongunstig ligt ten opzichte van de zon.
– Een dak wordt overschaduwd door bomen of andere gebouwen
– Zonnepanelen ontsierend zijn op het dak.
– U in een appartement of gehuurd woont en het plaatsen van zonnepanelen niet toegestaan is
– het bedrijf of organisatie geen geschikt dak heeft
– de eigenaar opziet tegen het plaatsen en het beheer van de zonnepanelen.

Zondelen kopen op zonnepark Ecofactorij maakt zonne-energie toch mogelijk.
Lig jij straks ook op ons dak?>

Goede redenen
Deelnemen aan zonnepark Ecofactorij kan ook om andere redenen.
– U wilt spaargeld in duurzame projecten investeren
– Deelnemen draagt eraan bij uw huisvesting CO2-neutraal te maken.
– U wilt geen grote installatie kopen maar toch voor een klein bedrag investeren in zonne-energie
– U wilt bijdragen aan een toekomstgerichte ontwikkeling van Apeldoorn

Zondelen van zonnepark Ecofactorij zijn een aantrekkelijk investering in een duurzaam doel.
Lig jij straks ook op ons dak?>

Leden eerst
Zonnepark Ecofactorij is een project van deA. We zijn een energiecoöperatie in Apeldoorn. De verkoop van zondelen start daarom eerst bij onze leden, daarna is de verkoop voor iedereen toegankelijk. Wilt u ook meedoen aan verduurzaming van Apeldoorn? Word lid>