Waarom is de looptijd 15 jaar?

deA gaat met deelnemers een overeenkomst aan voor 15 jaar. Voor die vijftien jaar hebben we zowel een garantie voor een minimale  energieopbrengst van de installateur als een garantie van een subsidie op de opgewekte stroom door de rijksoverheid. Hiermee is een groot  deel van de verwachte opbrengst van het park voor vijftien jaar gegarandeerd.

Na vijftien jaar blijft het zonnepark nog vier tot vijf jaar in werking. De werking van de zonnepanelen wordt geleidelijk minder en de subsidie stopt. De opbrengst die dan nog overblijft vervalt aan deA, die deze gebruikt om Apeldoorn te verduurzamen.

Wat kost een ZonDeel

Een ZonDeel kost € 335,-, waarover geen BTW betaald hoeft te worden.
Leden van deA krijgen op hun eerste ZonDeel € 50,- korting.

Wat levert een ZonDeel op?

Jaarlijks ontvangt de deelnemer een uitkering per ZonDeel
De jaarlijkse uitkering bestaat uit een vast bedrag aan aflossing plus een variabele rentebonus.

Het jaarlijkse bedrag aan aflossing gedraagt 1/15 van het Zondeel.  De hoogte van de rentebonus hangt mede af van de hoeveelheid opgewekte energie. De verwachte uitkering per jaar ligt tussen de € 32 en € 30 euro, hetgeen neer komt op een verwacht rendement (conform IRR) van 4,65 procent op de inleg.

Meer informatie …