Wat gebeurt er met de ZonDelen als ik kom te overlijden?

De ZonDelen zijn overdraagbaar, mits deA hiervan tijdig in kennis wordt gesteld. Bij overlijden kunnen ZonDelen op naam worden gezet van iemand anders.

Wat gebeurt er als zonnepaneleninstallatie later wordt opgeleverd

Bij een latere dan geplande start wordt de startdatum van de SDE+ subsidie overschreden. In de SDE+ regeling is een uitloop van maximaal 1 jaar voorzien om eventueel niet geïncasseerde subsidie alsnog te gelde te maken. Een eventuele vertraging kan aldus worden opgevangen. Met de installateur van de zonnepaneleninstallatie zijn afspraken gemaakt dat het risico van verwijtbare vertraging bij de installateur ligt.

Wat als er onvoldoende belangstelling is voor ZonDelen

Als er op 1 september 2016 minder dan 1000 ZonDelen zijn gekocht, gaat het project niet door. Voor de mensen die al ingeschreven hebben, vervalt hun inschrijving kosteloos. Facturen voor de ZonDelen worden pas verstuurd als de grens van 1000 ZonDelen is gepasseerd.